Innes
operational office furniture
офис бюро с метални крака
офис бюро с метални крака

Unusual precision combined with advanced functionality. The amazingly wide selection of desks, tops, legs and special accessories makes the Innes furniture system an extremely practical and multifunctional system. Apart from functional desks and workbenches, Innes also offers a range of cabinets, pedestals, sideboards and high tables perfect for holding meetings.

Прецизност, съчетана с усъвършенствана функционалност. Изключително голямото разнообразие от бюра, работни станции, крака и специални аксесоари прави системата за мебели Innes изключително практична и многофункционална. Освен функционални бюра и работни станции, Innes предлага и широк набор от помощни модули и мебели за съхранение.Innes is a furniture system that provides almost limitless office furnishing solutions. This system enables you to create a range of combinations that are ideally suited to fit your space, making Innes totally practical. It also supports you in realising your business aims and meets the demanding requirements of interior designers, sales representatives and clients alike.

Серията Innes предлага почти неограничени възможности за вашият офис. Тя ви позволява да създадете такива комбинации, които да съответстват идеално на вашите нужди. Innes е една естетична и напълно практична серия, която ще ви помогне да реализирате вашите бизнес цели и ще отговори на изискванията дори и на най-взискателните интериорни дизайнери, търговски представители и клиенти.

conference table

conference table

conference table

conference table

conference table

conference table

conference table

conference table

conference tableАко имате въпроси, моля свържете се с нас на тел. 0883 258 907 или на office@meblex.bg