една офис колекция с изключително естетическо въздействие

Rós

Оперативни и мениджърски работни места

Обзавеждане на малки и големи офис пространства

Изготвяне на индивидуални проекти

Планиране и проектиране на офис пространството

Оптимално оползотворяване на работните помещения

7 години гаранцияПримерни конфигурации

Бюрo с метални крака

Код L B h Цена
101.220 800 700 725 324 лв.
101.221 1000 700 725 336 лв.
101.222 1200 700 725 346 лв.
101.223 1400 700 725 358 лв.
101.224 1600 700 725 368 лв.
101.225 1800 700 725 379 лв.


Бюрo с 1 метален крак прилепено към шкаф

A bird on a fence

Код L B h Цена
101.240 1200 1680 1200 978 лв.
101.241 1400 1680 1200 990 лв.
101.242 1600 1680 1200 1001 лв.
101.243 1800 1680 1200 1012 лв.
101.244 2000 1680 1200 1022 лв.
101.245 2200 1680 1200 1034 лв.


A bird on a fence

Бюро с контейнер и ПДЧ крак

A bird on a fence

Код L B h Цена
101.253 1400 700 725 607 лв.
101.254 1600 700 725 646 лв.
101.255 1800 700 725 685 лв.


A bird on a fence

Бюро с контейнер и шкаф

A bird on a fence

Код L B h Цена
101.270 1800 700 725 785 лв.
101.271 2000 700 725 823 лв.
101.272 2200 700 725 861 лв.


Комбинирани работни места

Двойно работно място

A bird on a fence

Код L B h Цена
101.281 1200 1000 725 422 лв.
101.282 1400 1000 725 435 лв.
101.283 1600 1000 725 450 лв.
101.285 1200 1400 725 592 лв.
101.286 1400 1400 725 609 лв.
101.287 1600 1400 725 630 лв.
101.289 1200 1600 725 710 лв.
101.290 1400 1600 725 732 лв.
101.291 1600 1600 725 756 лв.


Четворно работно място

Код L B h Цена
101.300 2000 1200 725 652 лв.
101.301 2200 1200 725 656 лв.
101.302 2400 1200 725 669 лв.
101.303 2800 1200 725 684 лв.
101.304 2800 1400 725 752 лв.
101.305 3200 1400 725 827 лв.
101.306 3600 1400 725 909 лв.
101.308 2400 1600 725 802 лв.
101.309 2800 1600 725 882 лв.
101.310 3200 1600 725 943 лв.
101.311 3600 1600 725 990 лв.


Мебели за съхранение

Шкаф с 2 врати

A bird on a fence


Код L B h Цена
103.150 840 400 800 376 лв.
103.151 840 400 1200 428 лв.
103.152 840 400 1500 471 лв.
103.153 840 400 1900 524 лв.
103.154 840 400 2200 567 лв.


Шкаф с 4 врати

A bird on a fence


Код L B h Цена
103.155 1680 400 1200 726 лв.


Етажерка

A bird on a fence


Код L B h Цена Описание
104.120 400 400 800 158 лв. единична с 1 рафт
104.121 400 400 1200 185 лв. единична с 2 рафта
104.122 400 400 1500 208 лв. единична с 3 рафта
104.123 400 400 1900 235 лв. единична с 4 рафта
104.124 400 400 2200 257 лв. единична с 5 рафта
104.125 800 400 800 210 лв. двойна с 1 средна преграда и 1 рафт
104.126 800 400 1200 255 лв. двойна с 1 средна преграда и 2 рафта
104.127 800 400 1500 292 лв. двойна с 1 средна преграда и 3 рафта
104.128 800 400 1900 338 лв. двойна с 1 средна преграда и 4 рафта
104.129 800 400 2200 375 лв. двойна с 1 средна преграда и 5 рафта
104.130 1200 400 800 258 лв. тройна с 2 средни прегради и 1 рафт
104.131 1200 400 1200 323 лв. тройна с 2 средни прегради и 2 рафта
104.132 1200 400 1500 378 лв. тройна с 2 средни прегради и 3 рафта
104.133 1200 400 1900 445 лв. тройна с 2 средни прегради и 4 рафта
104.134 1200 400 2200 502 лв. тройна с 2 средни прегради и 5 рафта
104.135 1600 400 800 310 лв. четворна с 3 средни прегради и 1 рафт
104.136 1600 400 1200 396 лв. четворна с 3 средни прегради и 2 рафта
104.137 1600 400 1500 469 лв. четворна с 3 средни прегради и 3 рафта
104.138 1600 400 1900 555 лв. четворна с 3 средни прегради и 4 рафта
104.139 1600 400 2200 629 лв. четворна с 3 средни прегради и 5 рафта